Juridische vermeldingen

De onderstaande informatie en vermeldingen worden met name medegedeeld in toepassing van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

De website is toegankelijk op https://nl.kidsaround.com/ (de "Website"). Door zich toegang te verschaffen tot de website en erop te surfen, aanvaardt elke internetgebruiker zonder enig voorbehoud alle onderstaande voorwaarden en bepalingen.

1. Identificatie

 

Site URL: https://nl.kidsaround.com/

 

De kidsaround.com website wordt bewerkt door C.W.F. Children Worldwide Fashion, NV met een aandelenkapitaal van € 8.211.560,75, 421.994.658 RCS La Roche-sur-Yon

 

Hoofdkantoor: Z.I. du Bois-Joly, Avenue des Sables, Les Herbiers (85500)

 

Contact/Klantendienst van de website:

- Telefoonnummer: +33 5 31 26 50 22 (gratis nummer).

- Adres: E-satisfaction, Kouest Building Batîment D, 53, rue de l'étang, 69760 Limonest

- E-mail: contact@kidsaround.com

 

Hoofdredacteur: Pascal Leblanc

 

Intracommunautair btw-nummer: FR 29 421 994 658

 

Gehost door: ECRITEL - 1, rue Mozart - 92110 Clichy (RCS Paris 332 484 021)

 

Persoonlijke gegevens: de over u verzamelde informatie is bestemd voor CWF. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te rectificeren, te wissen, er bezwaar tegen te maken, te beperken en, indien van toepassing, over te dragen; u kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar CWF. Meer informatie: Privacy Policy and Cookies.

 

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Bepaalde elementen die op deze website voorkomen (met name merken, logo's en productfoto's) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze beschermde elementen zijn eigendom van CWF of zijn licentiegevers. Elke reproductie, imitatie en/of exploitatie van deze beschermde elementen, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CWF of de houders van de betrokken rechten, is strikt verboden.